Technisch Gebouwbeheer

Onze producten en diensten richten zich vooral op het in optimale staat houden van uw gebouwen tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten. 

Dit vertaalt zich in:

> Meerjaren onderhoudsplannen
> Wintercheck
> Gebouw APK
> Onderhoudsabonnement
> 24/7 calamiteiten service
> Schadeherstel